La legislació laboral

From Laboratori ciutad de la Biblioteca de Sallent
Jump to: navigation, search

Legislació de drets laborals

Llei Contingut Enllaç
Llei de 24/07/1873 Coneguda com a llei Benot que protegia el treball dels menors de les condicions abusives de les fàbriques https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1873/209/A01193-01193.pdf
Llei de 26/07/1878 Llei de protecció del treball infantil prohibint qualsevol treballs als menors de 10 anys https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/073/A00875-00876.pdf
Llei de 30/01/1900 Llei referent als accidents laborals https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/211/A00411-00413.pdf
Llei 13/03/1900 Llei per regular el treball de dones i nens https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/320/A00574-00575.pdf
Llei de 02/08/1900 Reglament per aplicar la llei 30/01/1900 d’accidents de treball https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/211/A00411-00413.pdf
Llei 26/06/1902 Regulant la jornada laboral de dones i nens, com a màxim a 11 hores al dia https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1902/178/A01307-01307.pdf
Llei 08/01/1907 Reforma l’art. 9 de la Llei 13/03/1900 pel que respecta al treball de la dona després del part http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1907.htm
Real Decret de 25/01/1908 Classificació dels treballs i les indústries prohibides a menors de 16 anys i dones menors d’edat https://expinterweb.empleo.gob.es/jspui/bitstream/123456789/501/1/1_069616_1.pdf
Llei del 27/02/1912 Anomenada “Ley de la silla”: Obligació de tenir un seient a disposició de la dona treballadora http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1912.htm
Llei 11/07/1912 Llei de prohibició del treball nocturn en fàbriques i tallers a les dones http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1912b.htm
Real Decret 24/08/1913 Jornada màxima de treball i sou a la indústria tèxtil http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1913.htm
Llei 03/04/1919 Establiment de la Jornada laboral en 8 h diàries i un màxim de 48 h a la setmana https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1919/094/A00042-00043.pdf
Real Decret 21/08/1923 Nova reforma l’art. 9 de la Llei 13/03/1900 pel qual s’estableix el descans obligatori abans i després del part en sis setmanes i altres mesures d’assistència relacionades amb l’embaràs http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1923.htm
Llei 29/04/1924 Autoritza al govern a ratificar Convenis Internacionals pel que fa al treball dels nens i les dones https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1924/134/A00786-00792.pdf
Decret Llei 15/08/1927 Regula el descans nocturn de les dones treballadores i estableix l’assegurança obligatòria per maternitat https://boe.es/datos/pdfs/BOE//1927/256/A01477-01478.pdf
Decret 01/05/1931 Ratificació de la jornada laboral en 8 h diàries i 48 h setmanals http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/trabajo/1931e.htm
Llei de 21/11/1931 Llei del contracte de treball https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/326/A01130-01138.pdf


Legislació de drets sindicals

Llei Contingut Enllaç
Agost de 1869 Fundació del sindicat tèxtil Les Tres Classes de Vapor. Durant els anys 1870-1871 Sallent va ser una de les Seccions d’aquest sindicat http://www.veuobrera.org/00fine-x/t-c-vap.htm
Llei 10/03/1938 Decret del “Fuero del trabajo” https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/505/A06178-06181.pdf
Llei 26/01/1940 Llei d’unitat sindical https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/031/A00772-00773.pdf
Llei 06/12/1940 Llei de bases de l’organització sindical https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/342/A08388-08392.pdf
Llei 01/04/1977 Llei 19/1977, sobre regulació del dret d’associació sindical https://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-8602-consolidado.pdf